HĐQT CTCP Thủy sản Cửu Long (HOSE: CLP) thống nhất chuyển nhượng 997,200 cp tại Công ty con là CTCP Đông lạnh Thủy sản Long Toàn.

Tài liệu đính kèm:
20140212---CLP---NQ-HDQT-ngay-11-02-2014.pdf

HOSE