Suốt 35 năm sự nghiệp, Tom Cruise luôn rất hay chạy trên màn ảnh.

Tuấn Lương