Clip được một nửa Modern Talking quay lại trong tối 26/11 và chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Tuấn Lương