Nhân kỷ niệm 20/11, thầy và trò trường THPT Hermann Gmeiner Vinh CÙNG 600 học sinh nhảy Cha Cha Cha.