Những gương mặt như Phở đặc biệt, thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Tiêu Châu Như Quỳnh... đã cùng góp mặt trong một MV với nội dung định nghĩa về thanh niên chuẩn.

Như Quỳnh