Bất kỳ ai khi xem hình ảnh này đều tròn mắt thán phục tài năng và cả sự gan dạ của người đàn ông Pháp khi đi trên sợi dây cáp ở những nơi nguy hiểm.

Tancrede Melet (Pháp) bỏ công việc kỹ sư để tập luyện các màn đi bộ trên dây cáp ở những nơi nguy hiểm như mỏm đá thuộc dãy Alps. Anh vừa qua đời đầu năm 2016 trong khi đang đi trên dây nối giữa hai khinh khí cầu.