Ông Trump đã trở thành tổng thống đời thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.