Đây có thể xem là ông già Noel vui tính nhất quả đất với các hành động khiến người khác phải "điên tiết".