Cười "sặc sụa" với các thanh niên thích thể hiện độ nguy hiểm nhất hành tinh của mình.