Những thói quen này giúp họ có giấc ngủ ngon hơn và nghĩ ra nhiều ý tưởng sáng tạo.