Vào khoảng 23 giờ 20 phút đêm 4-11, khu nhà tổ nằm trong khuôn viên chùa Tĩnh Lâu (Hà Nội) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.