Ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM về ý kiến của một số cử tri Mỹ trong sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ 2016.