Thủy điện Hố Hô (Hương Khê, Hà Tĩnh) xả lũ lớn, bất ngờ làm cho người dân trở tay không kịp, nhiều tài sản đã bị cuốn trôi theo nước lũ.