Tình huống này là "dở khóc dở cười" à nha...

Có uổn khúc gì chăng?