"Thánh chế" Nhật Anh đã bất ngờ cover lại hit "không phải dạng vừa đâu" của Sơn Tùng MTP với phong cách cải lương.