Đây là những hình ảnh của phóng viên ghi nhận được tại xã Phương Mỹ và xã Phương Điền (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).