"Hố tử thần" sâu gần 2 m, rộng hơn 1 m xuất hiện ngay trên đường 3-2 (quận 10, TP.HCM) sáng sớm 18-10.