Tỏa bóng mát hàng chục năm ở Thủ đô nhưng chỉ trong thời gian ngắn những "cụ cây" trên đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) bị bứng gốc về vườn ươm xã Đô Thốn (Gia Lâm).

Clip: Hành trình những "cụ cây" Kim Mã từ Hà Nội về quê "an dưỡng".