Các thanh niên thích thể hiện trên biển và nhận được những cái kết quá "đắng lòng"