Thanh niên biểu diễn những mà ảo thuật vô cùng "ảo diệu" khiến người xem không thể tin vào mắt mình.