Bị ba chàng trai troll trên phố, người đi đường "ngơ ngác" không hiểu chuyện gì đang xảy ra.