Chết cười với anh chàng lực lượng đùa nghịch với con theo cách riêng của mình.