Khi về già rảnh rỗi không biết làm gì thì các cụ lại quây quần cùng nhau trở về với... tuổi thơ.