Đây là bài học cho những anh chàng thường hay quá chén rồi phải nhận hậu quả không đáng có.