Trong ngày vui của đời người có thể sẽ không tránh khỏi những tình huống oái oăm.