Kết quả cuối cùng chắc ai cũng có thể đoán được pha chèo thuyền có 1-0-2 này.

Clip hai: Chi thich thi chi ngoi thuyen thoi - Anh 1

Theo Chém chuối, nguồn Youtube (Dân Việt)