Cô bạn gái ngầm tưởng hành động của mình sẽ được đáp trả như trước nhưng ai ngờ bạn trai lầy quá.