(Zing) - Một tính năng mới độc đáo của xe ô tô mà không phải ai cũng phát hiện ra.