Lần đầu trải nghiệm gọt dứa, những cô gái vụng về tỏ ra vô cùng lúng túng.