Bé Vasiliny sinh ra không có tay nhưng vẫn có thể cầm dĩa bằng chân và tự ăn rất ngon lành. (đọc thêm)