“Chúng tôi ủng hộ việc phố Trịnh Công Sơn sẽ trở thành phố đi bộ, nhưng tại sao chúng tôi lại không được thông báo gì trước, không được biết nội dung gì về việc này” – ông Nguyễn Ngọc Hồng, người dân phố Trịnh Công Sơn bức xúc.