Khi các anh chàng vào bếp, có những rủi ro ập đến bất ngờ sẽ khiến họ không thể đỡ nổi.