Ông Định lấy một cọc tiền ném về phía tên cướp. Khi hắn dùng chân khều lại, phát hiện sơ hở, chủ tiệm nhôm kính lao đến giật dao.