Sự sáng tạo rất đáng yêu của những chú chó khi lần mò tìm đồ ăn khiến người xem không thể nhịn cười.