[Kênh14] - Chỉ từ nguyên tắc đan len gấu áo quen thuộc thôi đấy nha!