[Kênh14] - Ối trời, chả bik tin vui hay là tin buồn nữa, hic.