Sở GDCK Hà Nội thông báo toàn văn văn bản số 07/CKV-CBTT ngày 29/9/2010 về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của CTCP Thương mại Bưu chính Viễn thông (Chi tiết tại tài liệu đính kèm) Tài liệu đính kèm: CKV: Thay đổi đăng ký kinh doanh