Công ty Willcom Nhật Bản và Viễn thông Hà Nội vừa ký kết thỏa thuận mở rộng kết nối (roaming) PHS quốc tế dành cho các máy điện thoại PHS của Nhật Bản chuyển vùng sang Việt Nam, sử dụng mạng CityPhone.