(ATPvietnam.com)  -CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp HCM (mã chứng khoán: CII) thông báo, cổ đông ngoại Citigroup Global market Ltd đã mua xong 641.710 cổ phiếu.