Nội dung của đại hội bao gồm bổ nhiệm một thành viên HĐQT do Quỹ đầu tư Hàn Quốc đề cử; giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Xây dựng Hà tầng CII (CII E&C); một số nội dung khác (nếu có).

CII se to chuc DHDCD bat thuong vao ngay 14/12/2016 - Anh 1

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII - HOSE) thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

Theo đó, ngày 14/12/2016, CII sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 theo danh sách cổ đông được chốt ngày 14/11/2016. Nội dung của đại hội bao gồm bổ nhiệm một thành viên HĐQT do Quỹ đầu tư Hàn Quốc đề cử; giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Xây dựng Hà tầng CII (CII E&C); một số nội dung khác (nếu có).

Việc giảm tỷ lệ sở hữu tại CII E&C được lãnh đạo CII cho biết nhằm chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, công ty này dự tính chuyển đổi CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) thành công ty đại chúng và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong năm 2017.

CII E&C là đơn vị mà CII đang sở hữu 99,54%. CII E&C tiền thân Công ty Cổ phần 565, trong đó Tổng công ty XDCT Giao thông 5 (Cienco 5) nắm giữ 30% vốn điều lệ. Năm 2013, công ty này chính thức trở thành công ty con của CII với vốn điều lệ 140 tỷ đồng. Hiện vốn điều lệ của CII E&C đã tăng lên 400 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế khoảng 100 tỷ đồng/năm, EPS đạt khoảng 2.500 đồng/cp.

Kế hoạch của CII là sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại CII E&C xuống còn 51,1% tương ứng với việc CII sẽ bán ra 19.375.000 cổ phần CII E&C. Giá chào bán dự kiến là 22.000 đồng/cổ phần (giá vốn hiện nay của CII là 10.437 đồng/cổ phần). Với mức giá này, CII dự kiến thu về 426 tỷ đồng doanh thu tài chính và 224 tỷ đồng lãi chênh lệch.