Việc thoái thêm một phần vốn trong quý này đã làm giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại Cầu đường CII xuống dưới 50%.

CII: Loi nhuan quy III/2016 tang dot bien nho 'ban con' - Anh 1

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (mã CII ) vừa thông báo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh hợp nhất quý III/2016 với lợi nhuận tăng trưởng đột biến.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ hợp nhất đạt 600 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Trong đó, 382 tỷ đồng lợi nhuận có được từ việc thoái một phần vốn đầu tư vào Công ty CII B&R (LGC).

CII cho biết trước đây theo hướng dẫn của Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, công ty đã được hạch toán trực tiếp vào LNST chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Việc thoái thêm một phần vốn trong quý này đã làm giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại Cầu đường CII xuống dưới 50%. CII không nắm quyền kiểm soát nên sẽ kết chuyển lợi nhuận sang Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

Nếu không tính phần lợi nhuận này thì lợi nhuận sau của công ty mẹ hợp nhất đạt được trong quý 3/2016 là 218 tỷ đồng, tăng 42,48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mới đây, CII vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ đầu tư Hàn Quốc.

Theo CII, hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thành đầu tư vào các dự án BOT, BT hiện hữu, công ty đang hướng đến tham gia đầu tư các dự án có quy mô lớn hơn với tổng mức đầu tư khoảng trên 100 triệu USD như dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội (khoảng 260 triệu USD), dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (khoảng 650 triệu USD) và sắp đến là dự án đầu tư Đường trên cao số 1 với tổng mức đầu tư khoảng 900 triệu USD, các dự án phát triển nhà trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm… Do đó, việc tìm kiếm nguồn vốn cho các dự án đầu tư trong thời gian tới là cần thiết.

CII sẽ thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi vì thấy rằng với lãi suất trái phiếu phát hành cho Quỹ đầu tư Hàn Quốc là 1%/năm, thấp hơn nhiều so với lãi suất vay vốn hiện tại của CII, công ty sẽ tiết kiệm được chi phí vốn trong 5 năm gần 350 tỷ đồng. Nếu sử dụng nguồn vốn trái phiếu để đầu tư dự án mới với IRR (tỷ lệ hoàn vốn nội bộ) khoảng 22%/năm thì CII sẽ có được lợi nhuận lên đến 1.180 tỷ đồng.

Với nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu, CII sẽ dùng đầu tư vào dự án BT Thủ Thiêm. Đây là dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức xây dựng – chuyển giao.

Trong tổng vốn của dự án BT Thủ Thiêm thì vốn từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi chiếm 51%.

60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi mà CII phát hành sẽ phát hành cho nhà đầu tư cá nhân tại thị trường Hàn Quốc. CII dự kiến phát hành vào cuối năm 2016 hoặc quý I/2017. Giá chuyển đổi sẽ bằng 130% giá thị trường.

Trần Thúy