(NDHMoney) Sàn Tp.HCM vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII-HOSE).

Theo đó, từ ngày 6/12/2010 - 28/1/2011, Deutsche Bank Ag London - Cổ đông lớn của CII, đã đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu và mua 1 triệu cổ phiếu. Hết thời hạn giao dịch, cổ đông này đã bán được 2.330.680 cổ phiếu và mua được 111.060 cổ phiếu vì điều kiện thị trường biến động, dẫn đến việc nhà đầu tư thay đổi kế hoạch. Số lượng cổ phiếu hiện tại là 2.533.515 cổ phiếu, tương đương với 3,37%.