Bạn sẽ là thùng rác để thằng bạn trút tâm sự, câu hỏi khi nào tìm được người yêu, hay thói quen cắn móng tay...

Chuyen vui hang ngay, chuan khoi chinh (2) - Anh 1

Chuyen vui hang ngay, chuan khoi chinh (2) - Anh 2

Chuyen vui hang ngay, chuan khoi chinh (2) - Anh 3

Chuyen vui hang ngay, chuan khoi chinh (2) - Anh 4

Chuyen vui hang ngay, chuan khoi chinh (2) - Anh 5

Chuyen vui hang ngay, chuan khoi chinh (2) - Anh 6

Chuyen vui hang ngay, chuan khoi chinh (2) - Anh 7

Chuyen vui hang ngay, chuan khoi chinh (2) - Anh 8

Chuyen vui hang ngay, chuan khoi chinh (2) - Anh 9

Chuyen vui hang ngay, chuan khoi chinh (2) - Anh 10

Nguồn: webtoons
Vietsub by ocu