Thiên tình sử Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài đã được lưu truyền trong dân gian hơn 1460 năm, là câu chuyện tình kinh điển và cũng là truyền thuyết dân gian Trung Hoa duy nhất có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới, được mệnh danh là chuyện tình Romeo và Juliet của phương Đông.