Tuần này, chuyện tình cảm của Kim Ngưu sẽ mang nhiều màu sắc khác nhau. Do không thể sửa được tính trăng hoa, nam Nhân Mã đi đến đâu, 'trêu hoa ghẹo nguyệt' đến đấy.

Chuyen tinh cam tuan moi 3/10 - 9/10 - Anh 1

Chuyen tinh cam tuan moi 3/10 - 9/10 - Anh 2

Chuyen tinh cam tuan moi 3/10 - 9/10 - Anh 3

Chuyen tinh cam tuan moi 3/10 - 9/10 - Anh 4

Bạch Dương
(21/3 - 20/4)
Kim Ngưu
(21/4 - 20/5)
Song Tử
(21/5 - 21/6)
Cự Giải
(22/6 - 22/7)

Chuyen tinh cam tuan moi 3/10 - 9/10 - Anh 5

Chuyen tinh cam tuan moi 3/10 - 9/10 - Anh 6

Chuyen tinh cam tuan moi 3/10 - 9/10 - Anh 7

Chuyen tinh cam tuan moi 3/10 - 9/10 - Anh 8

Sư Tử
(23/7 - 22/8)
Xử Nữ
(23/8 - 22/9)
Thiên Bình
(23/9 - 22/10)
Bò Cạp
(23/10 - 21/11)

Chuyen tinh cam tuan moi 3/10 - 9/10 - Anh 9

Chuyen tinh cam tuan moi 3/10 - 9/10 - Anh 10

Chuyen tinh cam tuan moi 3/10 - 9/10 - Anh 11

Chuyen tinh cam tuan moi 3/10 - 9/10 - Anh 12

Nhân Mã
(22/11 - 21/12)
Ma Kết
(22/12 - 19/1)
Bảo Bình
(20/1 - 18/2)
Song Ngư
(19/2 - 20/3)

SuMo (theo d1xz)