TT - - Anh Bút Bi ơi, có phải báo chí vẫn thường viết rằng cuộc sống của những người chiến sĩ công an nhân dân chân chính vẫn còn nhiều khó khăn do lương thấp phải không?