TT - Của nả vụ Lã Thị Kim Oanh chuyển cho bác tổng Khánh coi như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. May mà còn có một ông cán bộ quyết tâm phanh phui chớ không thì bao nhiêu tiền của Nhà nước chảy vào túi riêng hết.