Nước Mỹ đã có 44 đời tổng thống. Tuy nhiên, nhiều chi tiết về từng vị đến nay vẫn là những điều thú vị bởi ít người biết đến