Tháng 9/1973, Chủ tịch Cuba Fidel Castro có chuyến thăm tới Quảng Trị - vùng giải phóng Nam Việt Nam. Ông cũng là nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới đến thăm Việt Nam, ngay sau khi Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết (1/1973).