Đây là sự lựa chọn phá vỡ thông lệ bởi lần đầu tiên trong 60 năm qua, một tân Ngoại trưởng Mỹ thăm châu Á.